Omet al contingut

Especialistes en treball vertical i treball en suspensió a Girona

Som una empresa especialitzada en treballs de difícil accés dins l’edificació, on utilitzem tècniques de treballs en suspensió i assegurament en línia de vida amb les quals aconseguim desenvolupar el nostre treball en qualsevol punt.

Quins són els avantatges de contractar una empresa especialista en treballs verticals?

Menys temps en obres

Comoditat

Accés a llocs de difícil abast

Serveis

Traballs de rehabilitació de façanes

Rehabilitacions de pati de llums

Impermeabilizacions

Instal·lacions de subministraments
Instal·lacions de tubs d’extracció
Instal·lació de baixants d’aigua
Instal·lació de canalons
Instal·lació de sistemes anticoloms
Manteniment de teulades
Instal·lació de cobertes de policarbonat

Consulta les nostres fotos per a comprovar com treballem

Complim amb les normatives de treballs verticals i totes les garanties de seguretat laboral en cada muntatge.

Qualsevol treball vertical requereix comptar amb totes les garanties de seguretat laboral en cada muntatge. Per a complir correctament la normativa de treballs verticals hem de tenir en compte diferents aspectes. El nostre material està completament homologat complint la normativa que estableix el govern per a la seva utilització.

Complim amb tota la normativa vigent  i totes les garanties de seguretat quant a treballs verticals, segons exposa el Reial decret 2177/2004 sobre regulació de treballs verticals amb un personal altament qualificat, amb més de 15 anys d’experiència i usant sempre els millors materials.

Al costat d’aquesta normativa, l’RD 1215/1997 garanteix les disposicions mínimes de seguretat en els equips de protecció per a treballs en altura (EPIS) que s’utilitzen en cada sistema anticaiguda. Aquest sistema es compon essencialment de tres peces. Al seu torn, cada element compta amb legislació específica que estableix les categories per a cadascun dels tipus i la finalitat d’ús:

Dispositius d’ancoratges: Aquestes peces són la peça d’amarrament del treballador amb l’estructura i que pot variar en funció de si s’instal·la en superfícies verticals, horitzontals, teulades inclinades o ancoratges provisionals. Es regula a través de l’EN 795 de Línies de Vida Normatives.

Arnesos: Enganxament de prensió que s’ajusta al cos del treballador per a evitar les caigudes a través de diferents models d’argolles metàl·liques. El seu ús es legisla a través de la norma EN 361 per a equips de protecció individual.

Subsistemes de connexió: Es divideixen al seu torn en dispositius anticaigudes lliscant ( regulada per la norma EN 353-1 i 353-2) o retràctils (regulació a través d’EN 360). Cadascun d’ells, compta amb un sistema de bloqueig automàtic i un mecanisme de guia que cada treballador ha d’ajustar per a treballar de la manera més còmoda possible.

Últimes notícies

Restauració de monuments i edificis històrics amb tècniques de treball en suspensió

Elevant-se a noves alçades: descobrint el món del treball vertical a Girona amb Ingravid Treballs Verticals

La importància de la rehabilitació de façanes a Girona a través dels serveis de treballs verticals de Ingravid

Treballs verticals: una solució innovadora per a la rehabilitació de celoberts

Optimització Vertical: Una inversió en funcionalitat i seguretat

5 motius pels quals rehabilitar la teva façana

Quins problemes pot ocasionar no tenir canalons?

Dispositius d’ancoratges. Quins utilitzem i perquè?

Contacta amb nosaltres

Sol·licita el teu pressupost sense compromís i estarem encantats de facilitar-te la informació que necessites per a desenvolupar la teva pròxima obra. Un servei professional et proporcionarà la confiança necessària que assegura el compliment dels protocols d’instal·lació en cada situació.